top of page

„Celek je víc než souhrn jeho částí.“
- Aristoteles

V podnikání a životě je řada otázek,

na jejichž zodpovězení je člověk sám.

Jak v podnikání držet krok s trendy a zůstat relevantní?

Jak dlouhodobě udržet a motivovat klíčové lidi?

Kdy a jak mám z firmy odejít?

Jaký dopad na svět bych měl mít mimo podnikání a rodinu?

A řada dalších...

Čtyřměsíční program Yodas Vám pomůže ujasnit si Vaše odpovědi.

  • Pečlivě vybraná skupina 12 lidí, inspirativních majitelů firem

  • Založeno na otevřeném sdílení zkušeností a názorů

  • 5 neformálních setkání v důvěrné atmosféře

  • 4 špičkoví hosté pro načerpání inspirace k vlastní diskusi skupiny

  • Pohodlné zázemí pro setkání a profesionální organizace

  • Nová, nejen byznysová přátelství

Co je Yodas?

Jak program Yodas funguje?

Program je postaven především na vzájemném sdílení zkušeností a názorů mezi jeho účastníky.

Po dobu čtyř měsíců proběhne celkem 5 setkání - čtyři pracovní a jedno volné společenské.


Každé pracovní setkání bude trvat 4 hodiny (vždy 14,00 – 18,00). Nejprve získáte vhled do tématu daného setkání od externího hosta (1,5 hodiny, včetně diskuse) a následně již jen ve skupině účastníků přejdete do vlastní debaty (2,5 hodiny). Pro zachování důvěrné atmosféry a otevřenosti si tuto debatu skupina řídí sama, bez účasti externího moderátora nebo organizátora programu.

 

Program uzavřeme velmi neformálním pátým setkáním, ochutnávkou italských vín ve Vino Markuzzi.

Koho do programu zveme?

Do programu pečlivě vybíráme skupinu maximálně 12 lidí. Půjde o majitele firem z různých
odvětví, kteří řeší podobná témata jako Vy a patří mezi inspirativní a zkušené podnikatele.
Věříme, že si budete navzájem rozumět nejen v oblasti byznysu, ale i na lidské bázi.

 

Všichni účastníci programu jsou majitelé (nebo spolumajitelé) firmy/firem s minimálně 15+
lety profesionálních zkušeností. Od účastníků se očekává, že jsou připraveni (kvůli sobě i
ostatním) investovat svůj čas a zúčastnit se všech setkání. Prosíme zvažte svou účast,
pokud si v tomto ohledu nejste jisti.

Program

Jaká budou hlavní témata
a termíny jednotlivých setkání?

Růst firmy v hojnosti i v krizi, jak zůstat relevantní

29.9.2022

guest speaker: Pavel Kysilka

Foto_den 2.png

Jak by měly být inovace nastavené vůči vizi společnosti? Kde hledat inovace a pro jaké se rozhodnout? Kolik investovat? Jak se připravit a řešit krizové období? Co pro nás znamená v praxi druhá ekonomická transformace a jak na ni být připraven?

Společenská odpovědnost,
můj dopad na svět

20.10.2022

guest speaker: Martin Vohánka

Foto_den 3.png

Odpovědnost k firmě, k zaměstnancům, k přírodě, ke svému okolí – jak na to, aby to fungovalo ve všech směrech? Jaký přesah moje firma má a může mít? Jaký přesah mám mít já a jak na to?

Role majitele a exit z firmy

10.11.2022

guest speaker: Libor Mertl

Foto_den 4.png

Jak vlastnit a neřídit? Kdy začít s úvahami o exitu z firmy? Kdo jednou mojí firmu převezme? Mám hledat investora, vychovat si své lidi, nebo své děti? Podle čeho se
mám rozhodnout?

Klíčoví lidé

8.12.2022

guest speaker: ...

Jak hledat toho správného klíčového člověka do firmy? Čím si ho udržet? Kde hledá takový člověk motivaci? Jak v něm udržet entusiasmus po mnoho let? A jak to dělají jinde?

Závěrečný večer /

Ochutnávka

italských vín

ve Vino Markuzzi

24.11.2022

Foto_den 5.png

Rozumí Jiří po tolika letech svým vínům? A které mi chutná nejvíce? A byl program Yodas efektivně strávený čas, který mi otevřel nové obzory? Program uzavřeme velmi neformálním pátým setkáním, ochutnávkou italských vín
se skvělým Jiřím Markuzzim ve Vino Markuzzi na Kozím plácku. 

Praktické informace a cena

Skupině bude zajištěn plný organizační servis prostřednictvím výkonné asistentky programu Natálie Brabcové, která bude pro účastníky dostupná na začátku a na konci jednotlivých setkání a individuálně kdykoliv podle potřeby.

Všechna pracovní setkání proběhnou v pohodlí uzavřené místnosti Otakar v byznys hubu Opero. Účastníků bude k dispozici občerstvení a kávový catering.

Cena programu činí 50.000,- Kč bez DPH a zahrnuje vedle zajištění samotného programu také veškerou organizační podporu skupiny a občerstvení, včetně ochutnávky vín.

O vzniku programu

Program Yodas vznikl jako projekt byznys klubu Opero. Při navrhování programu bylo naším cílem vytvořit důvěrné prostředí pro sdílení zkušeností a názorů mezi skupinou lidí, kteří mají mnoho společného a zároveň se jako výrazné osobnosti mohou navzájem inspirovat. Konkrétní podoba programu odráží výsledky desítek rozhovorů s podnikateli, které známe, a je inspirována řadou vlastních zkušeností s organizací podnikatelských programů i zahraničními a lokálními koncepty obdobných programů.

Kontakt
bottom of page